Importance of Calibration - Honeywell Analytics

De meest voorkomende storing bij katalytische sensoren is prestatievermindering veroorzaakt door blootstelling aan bepaalde soorten vergif. Daarom is het van het grootste belang dat gasbewakingssystemen niet alleen tijdens de installatie worden geijkt, maar dat ze ook regelmatig worden gecontroleerd en indien nodig herijkt. De keuringen moeten worden uitgevoerd met een juist geijkt standaard gasmengsel zodat de nul en de 'bereik'-niveaus correct op de controller kunnen worden ingesteld.

Praktijkrichtlijnen zoals EN 60079-29-2 beschrijven de wettelijke vereisten voor de kalibratie van melders van brandbare gassen (% LEL) en adviseren over de kalibratie van melders van toxische gassen (NB:voor melders van toxische gassen zal in de toekomst een wettelijke kalibratievereiste gelden). Meestal moeten wekelijks controles worden uitgevoerd, maar deze periodes kunnen worden verlengd zodra operationele ervaring werd opgedaan. Als twee alarmniveaus vereist zijn, worden deze meestal ingesteld op 20-25% LEL voor het onderste alarmniveau en 50-55% LEL voor het bovenste alarmniveau.

Bij oudere (en goedkopere) systemen zijn meestal twee personen nodig voor de controle en de ijking, een om de sensor bloot te stellen aan de gasstroom en een tweede voor de schaal van de regeleenheid. Vervolgens worden aanpassingen uitgevoerd aan de nul- en de bereikpotentiometers van de controller tot de uitlezing perfect overeenstemt met de concentratie van het gasmengsel.

Vergeet niet dat indien aanpassingen moeten worden uitgevoerd in de explosieveilige behuizing, de stroom eerst moet worden uitgeschakeld en er een vergunning moet worden aangevraagd om de behuizing te openen. Vandaag bestaan er een aantal 'één-mans' kalibratiesystemen die het mogelijk maken kalibratieprocedures bij de sensor zelf uit te voeren. Hierdoor worden de onderhoudskosten en de onderhoudstijd aanzienlijk beperkt, in het bijzonder daar waar de sensoren zijn opgesteld op moeilijk bereikbare plaatsen zoals op een off-shore olie- of gasplatform. Daarnaast zijn er momenteel ook sensoren verkrijgbaar die zijn ontwikkeld overeenkomstig de intrinsiek veilige (IS) normen. Hierdoor is het mogelijk om de sensoren te kalibreren op een handige plaats, weg van de plaats van opstelling (bijvoorbeeld in een onderhoudswerkplaats). Omdat deze sensoren intrinsiek veilig zijn, kunnen ze vrij worden uitgewisseld met de sensoren die ter plaatse aan vervanging toe zijn, zonder dat het systeem eerst moet worden uitgeschakeld.

Bijgevolg kan onderhoud worden uitgevoerd op een 'warm' systeem wat veel sneller en goedkoper kan dan bij oudere, conventionele systemen.