Portable Gas Detectors - Honeywell Analytics

Detectietoestellen voor brandbare en toxische gassen zijn meestal te verkrijgen in twee verschillende formaten:draagbare, oftewel 'spot reading'-melders, en vaste, permanent geplaatste monitoren.Welk van deze types het meest geschikt is voor een bepaalde toepassing hangt af van verschillende factoren, o.a. hoe vaak het personeel de ruimte binnengaat, de omstandigheden in de ruimte, of het gevaar blijvend of tijdelijk is, hoe vaak er moet worden getest en tot slot de beschikbare financiële middelen.

Draagbare gasmelders zijn geclassificeerd als een persoonlijk beschermingsmiddel (PBM), ontworpen om personeel te beveiligen tegen gevaarlijke gassen, en mobiele testen van locaties mogelijk te maken, voordat ze worden betreden. Deze kleine melders zijn van essentieel belang in veel gebieden waarin gevaarlijke gassen kunnen voorkomen, omdat ze de enige manier zijn om de ademzone van een operator continu te controleren, zowel wanneer hij stilstaat als wanneer hij beweegt.

Ook al bieden vaste gasmelders op zich een uitstekende beveiliging, toch kunnen ze niet met de operator mee bewegen, en dat betekent dat de operator een gebied kan betreden dat zich buiten het detectiebereik van de vaste melder bevindt.

Veel vestigingen gebruiken zowel vaste als draagbare gasmelders, maar soms alleen draagbare. Deze keuze kan op de volgende factoren zijn gebaseerd:

  • Misschien gaat personeel de ruimte niet vaak binnen, waardoor de installatie van vaste gasmelders financieel niet interessant is
  • Misschien is de ruimte klein of moeilijk bereikbaar, wat de plaatsing van vaste gasmelders bemoeilijkt
  • De toepassing die gecontroleerd moet worden, staat mogelijk zelf niet stil.

Met het oog op naleving van de voortdurend wijzigende wet- en regelgeving en de telkens nieuwe verzekeringsvereisten, worden in veel takken van industrie steeds meer draagbare gasmelders gebruikt.In veel vestigingen is men ervan overtuigd dat het daarom heel nuttig is om draagbare gasmelders ter plaatse te hebben. Behalve de wettelijke vereisten (waarbij naleving verplicht is), kunnen veel vestigingen ook hun eigen regels instellen: bijvoorbeeld het uitvoeren van een functietest van een draagbare gasmelder voordat hij wordt gebruikt.