Interesting Facts About Gas - Honeywell Analytics

Het woord gas werd verzonnen in 1650–60 door J.B. van Helmont (1577–1644), een Vlaams scheikundige. Het is afgeleid van het Griekse woord voor chaos.

Waterstof is het lichtste, rijkste en meest explosieve gas op aarde.

Het atoomgewicht van radon is 222 atoomgewichteenheden, waardoor dit het zwaarste bekende gas is.Het is 220 keer zwaarder dan het lichtste gas, waterstof.

Een hoog O2-gehalte verhoogt de brandbaarheid van materialen en gassen – op een niveau van 24% kunnen kledingstukken bijvoorbeeld spontaan ontbranden!

Niet alleen gas brengt een potentieel gevaar met zich mee – ook stof kan ontploffen!Voorbeelden van explosieve stoffen zijn polystyreen, maïszetmeel en ijzer.

De zelfontstekingstemperatuur van een brandbaar gas is de temperatuur waarop een ontsteking zal plaatsvinden, zelfs zonder een externe vonk of vlam.

Als u de geur van rotte eieren ruikt die bij waterstofsulfide vrijkomt door de ontbinding van de organische stof, ruikt u slechts 1 ppm. Slechts 1000 ppm H2S is fataal.

Fluor is het meest reactieve en elektronegatieve element, waardoor elementair fluor een gevaarlijk sterk oxidatiemiddel is. Dit leidt tot directe reacties tussen fluor en de meeste elementen, waaronder edelgassen krypton, xenon en radon.

Xenon is het meest zeldzame niet-radioactieve gaselement in de dampkring van de aarde. Het vertegenwoordigt 90 delen per miljard van de totale dampkring.

In totaal zijn er 17 gassen in de natuurlijke atmosfeer op aarde te vinden. Alleen zuurstof en stikstof komen in grote concentraties voor: respectievelijk 20,9476% en 78,084%.

Bijna 250 miljoen jaar geleden heeft waterstofsulfide dat opborrelde uit de zee mogelijk een wereldwijde vernietiging van de fauna en flora veroorzaakt.

ATEX (een afkorting van ATmospheres EXplosibles (explosieve atmosferen)) stelt de minimale veiligheidsnormen vast voor zowel Werkgever als Fabrikant met betrekking tot explosieve atmosferen.

Jupiter - de grootste gasreus van ons zonnestelsel - bevat ongeveer 90% waterstof en 10% helium. De samenstelling van Jupiter komt sterk overeen met een oorspronkelijke zonnenevel (het soort nevel waaruit ons zonnestelsel is ontstaan).