Selecting Right Gas Detection Solution - Honeywell Analytics

Er zijn veel gasdetectieproducten op de markt die hetzelfde lijken, maar als we de specificatie, de functionaliteit en de functies beter bekijken, ontdekken we grote verschillen in wat de producten kunnen en in de mogelijke waarde die ze bieden. Evenzo zijn individuele toepassingen ook uniek voor wat betreft het design, de behoeften en de processen die uitgevoerd moeten worden.


Ken de risico's ter plaatse

Voordat u gaat nadenken over gasmelders, moet u een risicobeoordeling uitvoeren. Een onderneming die personeel in dienst heeft, is verplicht een risicobeoordeling uit te voeren om de mogelijke gevaren te identificeren, inclusief mogelijke risico's door gassen, dampen en zuurstofverarming. Als gevaarlijke gassen worden geïdentificeerd, dan kunnen gasmelders worden gebruikt om dit risico te reduceren.


Het belangrijkste doel identificeren

Afhankelijk van de uitgevoerde processen en de gedetecteerde gassen, zijn mogelijk ook een alarmmelding op afstand of een externe alarmmelding en datalogging/rapportage vereist voor de documentatie van de veiligheids- en de gezondheidstoestand. Andere factoren die de behoefte aan een betere meldingsfunctie beïnvloeden, zijn een mogelijke wettelijke verplichting of verzekeringsvoorwaarden.


Stel de juiste vragen

Na het identificeren van het belangrijkste doel, wordt de geschikte apparatuur gekozen door een aantal belangrijke vragen te stellen.

Deze vallen onder drie hoofdcategorieën:

• De te detecteren gassen en waar ze mogelijk van afkomstig zijn
• De locatie en de omgeving waar detectie moet plaatsvinden
• Gebruiksvriendelijkheid voor operatoren en personeel voor routineonderhoud

Identificeer de te detecteren gassen en waar ze mogelijk van afkomstig zijn

De te detecteren gassen moeten worden geïdentificeerd door middel van een risicoanalyse. Nochtans kunnen ervaren producenten en de door hen goedgekeurde distributeurs van gasdetectieapparatuur vaak bij dit proces assisteren, op basis van hun ervaring met gelijkaardige toepassingen. Het is echter van belang eraan te denken dat de eindgebruiker verantwoordelijk is voor het identificeren van alle mogelijke gevaren.


Het is ook essentieel om de mogelijke bron van een gasontsnapping te identificeren, aangezien dit helpt om het aantal en de locatie van de melders te bepalen die noodzakelijk zijn voor een vast gasdetectiesysteem.

Denk aan de werkomgeving

De prestaties, de nauwkeurigheid en de betrouwbaarheid van gasdetectieapparatuur wordt beïnvloed door de werkomgeving. Temperatuur, vochtigheid en drukniveaus op de locatie hebben allemaal een rechtstreekse invloed op het type apparatuur dat moet worden gekozen. Bijkomende factoren zoals mogelijke variaties als gevolg van een productieproces zelf, schommelingen overdag en 's nachts en seizoensveranderingen kunnen het geschikte type instrument eveneens beïnvloeden.


Verwerf inzicht in de productfunctionaliteit

Het volgende domein dat in aanmerking dient te worden genomen heeft betrekking op de bijkomende productfunctionaliteit. Aspecten zoals de bedradingsconfiguratie zijn belangrijk, vooral bij het aanbrengen van nieuwe onderdelen in een bestaande toepassing. Als het apparaat in een afzonderlijk veiligheidssysteem wordt geïntegreerd, zijn mogelijk ook bepaalde communicatieprotocollen vereist, zoals HART®, Lonworks of Modbus®.


Er moet ook aandacht worden geschonken aan de vereiste voor lokale weergaven op de transmitters en de lokale configuratie van de eenheids- en gasdisplays.

Meet de gebruiksvriendelijkheid voor operatoren en personeel voor routineonderhoud

Routineonderhoud is ook een belangrijke overweging. Bepaalde gassen en dampen kunnen worden gedetecteerd met een aantal verschillende sensortechnologieën, bv.Koolwaterstofgassen met katalytische parels of niet-dispersief infrarood NDIR.

Katalytische parels hebben geen faalveilige werking en moeten daarom vaker worden onderhouden. Oplossingen op basis van NDIR zijn vaak duurder in de aanschaf, maar hebben gewoonlijk minder routineonderhoud nodig. Er dient een intern hulpmiddel te worden geïdentificeerd om een dergelijk routineonderhoud uit te voeren. Bij gebrek aan een dergelijk hulpmiddel is een budget voor onderhoud door derden ook een belangrijke factor bij het kiezen van de juiste apparatuur.